با تصویب هیئت مدیره کانون، طی حکمی از سوی ریاست کانون، آقای مهندس احمد بهرامی فرد (رئیس انجمن صنفی کارگری استان البرز) به عنوان دبیر کانون انجمن های مهندسین جوش ایران منصوب گردید. برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.