پیرو جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ 96/3/10 با حضور نمایندگان انجمن های استانی و بازرس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید، جلسه هیئت مدیره کانون به منظور بررسی تغییرات در مسئولین کانون در تاریخ 96/4/1 برگزار گردید. همچنین در این جلسه یکی از اعضای هیئت مدیره به دلیل عدم امکان حضور در جلسات (به اتفاق همه آرای هیئت مدیره) مستعفی گردید و عضو علی البدل اول جایگزین ایشان شد.

تغییرات ایجاد شده در هیئت مدیره کانون که طی نامه ای توسط ریاست کانون به انضمام مستندات به وزارت تعاون تحویل و مورد تائید قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:

1- دکتر محمد رزازی : نایب رئیس
2- مهندس کامران نیکبین: خزانه دار
3- مهندس مهران موسوی: عضو اصلی هیئت مدیره (بدلیل مستعفی شدن نایب رئیس قبلی کانون)

همچنین در راستای اجرای سیاست حضور خبرگان و اساتید صنعت جوشکاری در هیئت مدیره کانون و پیرو مصوبه هیئت مدیره و مجمع عمومی کانون؛ حضور افراد زیر به عنوان اعضای افتخاری هیئت مدیره کانون تصویب گردید:

1- دکتر ابراهیم حشمت دهکردی (رئیس انجمن چهار محال و بختیاری)
2- مهندس مهدی فردی (رئیس انجمن تهران)

لازم به ذکر است توافق اولیه با دو استاد گرانقدر دیگر برای حضور در هیئت مدیره کانون انجام شده است که بزودی اعلام خواهد شد

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی کارگری مهندسین جوش