پیرو جلسات و مکاتبات انجام شده با سازمان اداری و استخدامی کشور ، این سازمان اعلام نمود سازمان های اجرایی دولتی می توانند مهندسین جوش را در مشاغل زیر جذب نمایند:

  1. کارشناس آموزش فنی و حرفه ای

  2. مربی آموزش فنی و حرفه ای

  3. کارشناس زیربنای حمل و نقل

  4. کارشناس امور صنایع

  5. کارشناس خوردگی و حفاظت تجهیزات نیروگاه های حرارتی

لازم به ذکر است شرط لازم برای جذب فارغ التحصیلان رشته های جوشکاری برای مشاغل فوق از طریق آزمون استخدامی کشور؛ اعلام نیاز دستگاه های دولتی به سازمان اداری و استخدامی کشور است. همچنین همه رشته و گرایش های مرتبط با جوشکاری مندرج در وبسایت وزارت علوم مورد تائید این وزارتخانه بوده و سازمان ها می توانند نسبت به جذب فارغ التحصیلان این رشته گرایش ها اقدام نمایند. جهت اطلاع اعضای محترم آخرین نامه ارسالی به سازمان اداری و استخدامی کشور و پاسخ دریافت شده در زیر ارایه شده است.

 

در صورتیکه در موارد فوق هریک از فارغ التحصیلان مهندسی جوش نیاز به پشتیبانی داشته باشد کانون مهندسین جوش آماده حمایت و ارایه مدارک لازم به سازمان های اجرایی خواهد بود.