به اطلاع مهندسین جوش می رساند پس از پیگیری های فراوان، امروز صبح مسئولان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمودند که رشته مهندسی جوش به عنوان یک رشته مستقل در پیش نویس لایحه نظام مهندسی صنعت وارد شده است. به این ترتیب رشته مهندسی جوش به عنوان چهل و دومین رشته مستقل فنی و مهندسی در این لایحه شناخته شد.

همچنین طی این موافقت، کانون انجمن های صنفی کارگری مهندسین جوش، به لیست تشکلات وزارت صنعت معدن و تجارت اضافه شد بنابراین از این پس نماینده مهندسین جوش در جلسات وزارتی مربوطه حضور داشته و اعلام نظر خواهد نمود.

لازم است از همه افرادی که در این مدت صادقانه و صبورانه مسایل را پیگیری نمودند قدردانی نمائیم. در این میان نقش سازنده هیئت مدیره محترم کانون، اساتید و مشاوران، پشتیبانی روسای محترم انجمن ها و تلاش های مستمر و خستگی ناپذیر دبیرمحترم و مدیرکل ارتباطات کانون بسیار تعیین کننده و همسو گردید تا این موفقیت مهم رقم خورد.