دوره آموزشی

تربیت آزمونگر مهارت جوشکاران و لحیم کاران

2 و 3 شهریور 1402

مهلت پیش ثبت نام: ۲۰ تا ۲۷ مرداد

الف – مدت زمان دوره :

40 ساعت ( 16 ساعت نظری، 24 ساعت کارآموزی)

ب- شرایط حضور در دوره :

1- داوطلب باید دارای یکی از شرایط تحصیلی و سوابق کاری زیر باشد:

  • مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر: دارای حداقل 2 سال سابقه کار به عنوان بازرسی جوش یا 3 سال سابقه کار به عنوان سرپرست، مربی یا سوپروایزر کارگاه جوشکاری
  • مدرک تحصیلی فوق دیپلم: دارای حداقل 4 سال سابقه کار به عنوان بازرس یا کنترل کیفیت جوش یا 6 سال سابقه کار به عنوان سرپرست، مربی یا سوپروایزر کارگاه جوشکاری

2- دارای گواهی نامه بازرسی جوش با قابلیت ردیابی مطابق با یکی از موارد : AWS QC1:CWI ، CSWIP 3.1 (سایر مدارک مرتبط با بازرسی جوش در صورت تائید کمیته تخصصی کانون قابل معادل سازی و جایگزینی می باشد).

3- تایید مدارک دریافت شده از داوطلب توسط کمیته تخصصی کانون مهندسین جوش ایران

4- مهندسان جوشکاری و افرادی که دارای حداقل دو سال سابقه در تایید صلاحیت جوشکاران هستند، در اولویت ثبت نام می باشند.

ج-  شرایط صدور گواهینامه:

1- قبولی داوطلب در آزمون کتبی و مصاحبه فنی

2- تایید آزمونگر خبره پس از طی دوره کارآموزی

د-  هزینه حضور در دوره:

  • هزینه برگزاری دوره مبلغ 55،000،000 ریال می باشد (مبلغ 30،000،000 ریال هزینه برگزاری دوره نظری و مبلغ 25،000،000 ریال هزینه دوره کارآموزی می باشد).
  • افرادی که در آزمون دوره نظری نمره قبولی ر ا کسب نمایند از بورس کانون مهندسین جوش برای طی دوره کارآموزی استفاده خواهند نمود. ( در این صورت کل هزینه اعطای گواهینامه 30،000،000 ریال می باشد)
  • افرادی که پس از کارآموزی موفق به اخذ گواهینامه نشوند به ازای هر جلسه 5،000،000 ریال باید پرداخت نمایند.

ه- مزایای اخذ گواهی نامه آزمونگر مهارت جوشکاری و لحیم کاری:

  • پس از طی دوره آموزشی ( قبولی در آزمون و تائید آزمونگر خبره ) گواهینامه صنفی آزمونگر مهارت جوشکاران و لحیم کاران به افراد تقدیم می گردد
  • مشخصات گواهینامه در وبسایت کانون مهندسین جوش ایران قابل ردیابی بوده و فرد به عنوان آزمونگر مورد تائید کانون مهندسین جوش ایران در وبسایت کانون معرفی می گردد.
  • برای افراد تائید شده امکان همکاری در پروژه های مرتبط با کانون وجود خواهند داشت.
  • معرفی افراد تایید شده به سازمان های خصوصی و دولتی در صورت نیاز

و-  مراحل ثبت نام

1- پیش ثبت نام و ارسال مدارک. متقاضیان مدارک مورد نیاز را از طریق ایمیل کانون به آدرس info@iwes.ir یا از طریق فرم تماس با ما در وبسایت کانون ارسال نمایند.‌

مدارک مورد نیاز:  رزومه شغلی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، گواهینامه های تخصصی

۲- بررسی مدارک و سوابق توسط کمیته تخصصی کانون

۳- اعلام به متقاضیان واجد شرایط جهت واریز مبلغ ثبت نام