پیرو دعوت شبکه ایران کالا از کانون مهندسین جوش برای حضور در این شبکه نمایندگان کانون در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰ برای حضور در مصاحبه زنده در استدیو برنامه بارکد حضور یافتند. در این برنامه که ساعت 19 آغاز گردید جناب آقای دکتر کلانتریان (رئیس کانون) و جناب آقای مهندس سلطان محمدی (عضو کمیته استاندارد کانون) به پرسش های مجری برنامه پاسخ دادند. همچنین مصاحبه دبیر و مدیر محترم نظارت و بازرسی کانون ( جناب آقای مهندس بهرامی فرد و جناب آقای اسداللهی ) در زمان برنامه پخش شد.

موضوع برنامه : بررسی وضعیت و مشکلات صنعت جوشکاری در کشور

فیلم کامل برنامه بارکد