پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه در سال 1396 که خسارات جانی و مالی زیادی در پی داشت، بار دیگر ضعف در اتصالات سازه های فلزی به وضوح مشاهده شد. هر چند در بررسی های انجام شده پس از زلزله های رود بار و بم این موضوع منعکس شده بود اما متاسفانه به نظر می رسد مسئولین و متولیان امر به اهمیت استفاده از دانش مهندسین جوشکاری و نقش آن در کیفیت، استحکام و ایمنی در ساخت و نصب سازه ها و تجهیزات فلزی واقف نیستند.

متخصصین کانون مهندسین جوش با تهیه گزارشی از دلایل تخریب سازه های فلزی مسکونی در شهر سرپل ذهاب سعی نمودند این فقدان خطرناک را بار دیگر گوشزد نمایند به همین دلیل گزارش زیر به سازمان نظام مهندسی ساختمان و کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی ارسال گردید به امید اینکه تلنگری باشد برای تصمیم گیران تا به موضوع مهم کیفیت در سازه های جوشکاری شده و استفاده از دانش متخصصین رشته مهندسی جوش بشکل جدی و موثر توجه نمایند.