پس از گذشت حدود هفت سال از تاسیس انجمن های مهندسین جوش در استان ها و تشکیل کانون سراسری مهندسین جوش کشور؛ برگزاری ده ها جلسه و انجام ده ها مکاتبه با سازمان های مختلف کشور ، اعتراض مکتوب کانون مهندسین جوش ایران به دفتر مقام معظم رهبری تحویل شد. در این نامه که بعضی از مکاتبات کانون به عنوان نمونه پیوست شده است مشکلات و پیشنهادهای کانون برای اصلاح شرایط موجود ارایه شده است. از سوی ریاست کانون، دبیر کانون مهندسین جوش، مهندس احمد بهرامی فرد،  و انجمن مهندسین جوش تهران مامور پیگیری این نامه تا حصول نتیجه شده اند. در نامه اعتراضی با مقایسه سوابق تخریب ها در زلزله های مختلف و وجود شباهت معنی دار در دلایل تخریب، به سیستمی بودن ضعف در عملکرد سازمان های دولتی و نظارتی در حوزه ایمنی و کیفیت ساخت و برپایی سازه ها و تجهیزات فلزی اشاره شده است. بنابه اظهار ریاست کانون ، دکتر رضا کلانتریان، دیگر مکاتبه و برگزاری جلسه بی فایده است و علاوه بر پیگیری نامه مورد نظر از طریق دفتر مقام معظم رهبری ، باید نسبت به عملکرد ضعیف و ترک فعل سازمان های مرتبط و حتی سازمان های نظارتی از طریق قوه قضائیه اقدام نمود. در قسمتی از نامه آمده است :

ما به عنوان مهندس جوش نسبت به تکرار حوادث مشابه در کشور خصوصاً در شهرهای بزرگ بشکل جدی نگران هستیم و اعتقاد داریم تجهیز یا سازه ای که مهندس جوش در طراحی ، نظارت بر اجرا و ارزیابی کیفیتی جو شکاری آن نقش ندا شته با شد ایمن نیست ، حتی اگر سازمان های دولتی و نظارتی مجوز استفاده از آن را صادر نمایند چراکه اینچنین مجوزی فاقد پشتوانه تخصصی و علمی می باشد.

این نامه علاوه بر شکایت نسبت به مشکلات موجود و ارایه پیشنهاد در حوزه های مختلف، بیانگر تلاش و سیاست کانون در پیگیری امور مرتبط با مهندسی جوش از سالهای گذشته تاکنون است. از همه علاقمندان و متخصصان دعوت می شود ضمن مطالعه نامه نظرات خود را ارایه نموده و برای فرهنگ سازی و آگاهی دادن بیشتر به جامعه نسبت به انتشار حداکثری آن از هر طریق ممکن همکاری نمایند. مجدداً یادآور می شود نامه های پیوست صرفا نمونه ای از ده ها مکاتبه انجام شده است که برای انجام هر مکاتبه و پیگیری جلسات مرتبط با آن، هزینه و زمان قابل توجه صرف شده است. 

متن کامل نامه و پیوست ها:

متن نامه اعتراضی تحویل شده به دفتر مقام معظم رهبری

1-پیوست- وزارت راه و شهرسازی

2- پیوست- کمیسیون عمران مجلس

3-پیوست- نظام مهندسی ساختمان

4-پیوست- نظام مهندسی ساختمان

5- پیوست- نظام مهندسی ساختمان

6- پیوست- نظام مهندسی ساختمان 

7- پیوست-تفاهم نامه نظام مهندسی ساختمان

8- پیوست- سازمان ملی استاندارد

9- پیوست- نامه های وزارت صمت

10- پیوست- سازمان فنی و حرفه ای کشور

11-پیوست-سازمان اداری و استخدامی کشور

12-پیوست-پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور

13- پیوست- شورای فرهنگ عمومی

14-پیوست- پاسخ شورای فرهنگ عمومی