با پیگیری مداوم هیئت موسس انجمن مهندسین جوش استان آذربایجان غربی و حمایت کانون ، در تاریخ ۹۶/۳/۱۳ اولین مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره این انجمن در شهرستان بوکان برگزار گردید و نتایج زیر بدست آمد:

اعزای اصلی هیات مدیره

1-جعفر عبدالله پور
2-ابوبکر شیخی
3-جعفر طاهری
4-خالد نوری
5-جلال احمدی

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

1-جلیل مسلمان
2-ایوب عباسی

بازرسین اصلی:

1-سید محمد قریشی آذر
2-جمال افسوس

بازرسین علی البدل:

1-صلاح رستمی
2-احمد اخلاقی

با آرزوی توفیق روزافزون برای همکاران محترم در استان آذربایجان غربی

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی کارگری مهندسین جوش