گزارش برگزاری مجمع عمومی مؤسس انجمن جدید مهندسین جوش تهران

مجمع عمومی مؤسس انجمن جدید شهر تهران پس از طی مراحل قانونی با حضور 91 نفر از مهندسین جوشکاری تهران در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/10/1  در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

این جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید و پس از آن جناب آقای دکتر فرشید مالک (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) ضمن خوش آمدگویی و ارایه تجارب و رهنمودهای سازنده نسبت به موفقیت انجمن جدید شهر تهران اظهار امیدواری نمود. در ادامه جناب آقای دکتر رضا کلانتریان (رئیس کانون مهندسین جوش ایران) با تشکر از مشارکت خوب حاضرین همچنین قدردانی از زحمات هیئت مؤسس انجمن تهران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران بدلیل دقت فراوان در فرایند تائید مدارک اعضا، دلایل اهمیت تشکیل مجدد انجمن شهر تهران را از دید کانون مهندسین جوش بیان نمود.

جلسه با بیانات نماینده محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص اصول و مراحل برگزاری مجمع عمومی ادامه یافت و مطابق قانون، هیئت رئیسه مجمع تشکیل گردید. پس از آن متن کامل اساسنامه توسط نماینده محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرائت شد و حاضرین پس از بیان نظرات و پشنهادات، اساسنامه نهایی را تصویب نمودند.

در ادامه کاندیدهای هیئت مدیره و بازرسان ضمن معرفی خود سوابق شغلی و تحصیلی و برنامه های خود را بیان نموده و انتخابات هیئت مدیره و بازرسان برگزار و نتایج زیر کسب گردید:

اعضای اصلی هیئت مدیره:

مهندس محمدرضا سلطان محمدی ، مهندس حمیدرضا مرادی ، مهندس محمد گنجی ، مهندس حسن علی حق سیرت ، مهندس شاهو غفاری

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

مهندس هادی یوسفی آزاد ، مهندس محمدحسین حلاج

بازرس اصلی:

مهندس احمد بهرامی فرد

بازرس علی البدل:

مهندس امید خوشبخت میرکوهی

مجمع عمومی مؤسس انجمن تهران 1400/10/1- مهندس محمدرضا سلطان محمدی