برگزاری جلسه داوری مقالات و case study :

جلسه داوری مقالات اولین همایش علمی انجمن های مهندسین جوش کشور در تاریخ 95/11/5 در دانشگاه شهیدچمران اهواز با حضور 19 نفر از اساتید کمیته علمی همایش برگزار گردید. طی این جلسه از مجموع مقالات و case study های ارسال شده به دبیر خانه همایش؛ 22 اثر بشکل ارایه حضوری و 29 اثر به شکل پوستر جهت ارایه در همایش انتخاب گردید. نتایج از طریق تماس تلفنی از سوی دبیرخانه همایش به پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.
اولین همایش علمی انجمن های مهندسین جوش کشور در 26 و 27 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد. از برنامه های جدید این همایش تاکید بر ارایه موارد صنعتی و تجربی (case study) ، برگزاری مسابقه جوشکاری، نمایش جوشکاری زیر آب و برگزاری اولین نشست مدیریتی توسعه صنعت جوشکاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ علاوه بر برنامه های متعارف در همایش های علمی از قبیل ارایه مقالات، نمایشگاه جانبی و کارگاه های آموزشی می باشد. تاکنون بخش مقالات علمی و case study از استقبال بسیار خوبی برخوردار بوده است و شرکت های بزرگ منطقه از این همایش حمایت مادی و معنوی نموده اند.