به اطلاع هیئت مدیره محترم انجمن های استانی می رساند روز پنجشنبه 15/7/95 جلسه هم اندیشی انجمن های استانی برگزار می گردد. مشخصات جلسه به شرح زیر می باشد . لطفا جهت حضور مدعوین هماهنگی و مساعدت فرمایید.

دستور جلسه : بررسی مستندات انجمن های استانی، هم اندیشی در خصوص سیاست های راهبردی کانون، بررسی مشکلات انجمن ها و کانون، تشریح فعالیتها و وظایف کمیته های تخصصی، مدیریت فضای مجازی، هماهنگی جهت تشکیل کمیته های تخصصی کانون

مدعوین : رئیس و نایب رئیس انجمن های مهندسین جوش کشور، 2 نفر از اعضای معرفی شده در کمیته های تخصصی(عدم حضور نمایندگان کمیته ها به معنی عدم تمایل انجمن استان به حضور در کمیته های تخصصی می باشد)

زمان :ساعت 9 الی 13
محل جلسه : تهران- خیابان 12 فروردین- نظری شرقی- پلاک 98 (روبروی کتاب مبتکران) – طبقه سوم

لطفا به منظور برنامه ریزی و آماده سازی سالن جلسه ، حداکثر تا روز سه شنبه 13/7/95 نام شرکت کنندگان در جلسه را به اینجانب اعلام فرمایید.

باتشکر
رضا کلانتریان