لیست جوشکاران تایید صلاحیت شده کانون مهندسین جوش کشور

براساس وظایف اختصاصی مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تکیه بر توان متخصصین شاغل در صنعت جوشکاری امکان همکاری با سازمان ها و صنایع کشور در زمینه تائید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری بر عهده کانون مهندسین جوش ایران می باشد.

به منظور جستجوی مشخصات جوشکار، در کادر زیر نام و نام خانوادگی و یا کد ملی جوشکار را جستجو نمایید.

یکی از اقدامات اساسی جهت ارتقاء کیفیت جوش، برگزاری آزمون تایید صلاحیت جوشکاران است. بنابراین جهت تضمین کیفیت جوشکاری، باید از مهارت و کیفیت کار جوشکاران اطمینان حاصل نمود. در بسیاری از استانداردهای ملی و بین المللی استفاده از جوشکاران تایید صلاحیت شده الزامی است.
تایید صلاحیت جوشکاران برای کلیه موارد مرتبط با جوشکاری صنعتی همچون، اجزای ساخته‌شده از فولاد یا آلومینیوم برای سازه‌های مخزنی، دیگ‌های بخار، مهندسی عمران، پل و سازه‌های هیدرولیکی، تجهیزات فشار، کشتی‌ها، خطوط لوله، ماشین آلات ریلی و جاده ای، تاسیسات انرژی باد ضروری است.

کانون مهندسین جوش کشور توانسته است با بهره مندی از توان متخصصین خود از جوشکاران متقاضی ارزیابی به عمل آورد و فهرستی از آن ها را جهت معرفی و استفاده در صنایع مختلف ارائه دهد.