1- شرایط عضویت عادی

شرایط عضویت عادی افراد در کانون به شرح زیر است:

 • الف) اعلام التزام به قانون اساسی
 • ب) داشتن حداقل درجه کارشناسی یا معادل آن در رشته های مرتبط با مهندسی جوش
 • پ) داشتن حداقل سه سال سابقه کار حرفه‎ای که حداقل دو سال آن پس از اخذ درجه کارشناسی باشد
 • ت) داشتن حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه ای به تشخیص کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء و تایید هیئت مدیره های استانی متبوع
درخواست عضویت عادی

2- شرایط عضویت کارشناس خبره

اعضاي عادي انجمن پس از حداقل دو سال عضويت و احراز شرايطي شامل قبولي در مصاحبه تخصصي، کسب تجربۀ‏ کاري، و گذراندن دوره‌هاي آموزشي که ضوابط آن توسط ‏‏کانون تعيين خواهد شد ميتوانند به عنوان “عضو خبره” در يک يا چند شاخۀ‏ تخصصي زیر شناخته و توسط کانون معرفی شوند.

 • کارشناس خبره تدوین WPS/PQR
 • کارشناس ارزیاب آزمون جوشکاران WPQ
 • کارشناس مهندسی جوش
 • بازرس جوش
درخواست عضویت کارشناس خبره

3. جوشکاران حرفه ای

شرایط عضویت جوشکاران حرفه ای در کانون به شرح زیر است:

 • الف) اعلام التزام به قانون اساسی
 • ب) قبولی در آزمون تایید صلاحیت جوشکاران حرفه ای
 • پ) داشتن حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی و اعتقاد و تعهد به شئون حرفه ای به تشخیص کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء و تایید هیئت مدیره های استانی متبوع
درخواست عضویت جوشکار حرفه ای

اگر امکان برقراری ارتباط با انجمن مهندسین جوش در استان محل اشتغال برای شما وجود ندارد در خواست عضویت خود را برای ما ارسال نمائید