استعلام گواهینامه های آموزشی صادر شده مورد تائید کانون مهندسین جوش ایران

به منظور ارتقا سطح دانش و تخصص اعضا، کانون و یا انجمن های استانی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نمایند. دوره های آموزشی ممکن است توسط انجمن ها، کانون و یا مراکز اموزشی مورد تائید کانون مهندسین جوش ایران انجام شود. در این صفحه امکان استعلام اعتبار گواهینامه های آموزشی وجود دارد.

به منظور استعلام وضعیت گواهینامه آموزشی، شماره گواهینامه را در کادر زیر جستجو نمایید.