استعلام گواهینامه های آموزشی صادر شده مورد تائید کانون مهندسین جوش ایران

به منظور ارتقا سطح دانش و تخصص اعضا، کانون و یا انجمن های استانی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نمایند. دوره های آموزشی ممکن است توسط انجمن ها، کانون و یا مراکز اموزشی مورد تائید کانون مهندسین جوش ایران انجام شود. در این صفحه امکان استعلام اعتبار گواهینامه های آموزشی وجود دارد.

به منظور استعلام وضعیت گواهینامه آموزشی، تعداد 9 کاراکتر سمت راست شماره گواهینامه را مطابق مثال زیر در کادر مربوطه جستجو نمایید.

مثال: در خصوص گواهینامه با شماره IWES-WSTD-ISO3834-2021-0027 لازم است شماره 0027-2021 را جستجو نمایید.