کانون مهندسین جوش مطابق اساسنامه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای وظایف عمومی و اختصاصی زیر است:

 • حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا
 • آموزش و ارتقای سطح مهارت اعضا از طریق پیگیری و ایجاد امکانات آموزشی
 • جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ،شناخت نیازها و اولویت ها
 • همکاری با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار
 • همکاری و هماهنگی با مراجع قانونی ذیربط در جهت تدوین آیین نامه ها و استانداردها
 • طبقه بندی مهارتی اعضاء انجمن های جوش
 • تائید صلاحیت مهارتی جوشکاران در صنعت و ساختمان
 • تدوین قراردادهای نمونه برای فعالیت مهندسین جوش کشور
 • قبول مسئولیت و همکاری با وزارت خانه ها، نهادها و سازمان های رسمی

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها