ساختمان پلاسکو فروریخت

1400-10-25 08:41:04 +00:00

امروز ۹۵/۱۰/۳۰ حین برگزاری جلسه هیئت مدیره کانون مهندسین جوش ایران ساختمان پلاسکو پس از حدود 3,5 ساعت آتش سوزی فروریخت . اعضای هیئت مدیره با کسب مجوز از فرماندهی نیروی انتظامی در محل سانحه حاضر شدند. ضعف در اتصالات مشهود بود اما بدلیل شرایط حاکم امکان بررسی دقیق و کارشناسی حاصل نشد. بدون شک رعایت اصول مهندسی و فنی در ساخت و نگهداری سازه های فلزی از عوامل مؤثر در حفظ جان و مال [...]